Pécsi Rita: A szexualitás meghívás az extázisra

Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense az életet adó- és befogadó szexualitás négy dimenziójáról beszélt a Családtudományi Szövetség által szervezett Párkapcsolati kultúra és demográfia című konferencián. A tartalmas előadásban hallhattunk az extázisról, az erotikáról és testiségről. Megtudtuk, hogy az élvezet lemondással jár, hogy mit jelent a lószőr vonót a bélhúrokon húzogatni és azt is, hogy két ember között a teljes emberi illeszkedés csak Istennel együtt lehetséges.

Nem hagynám, hogy ellopják tőlünk a szeretkezés szavunkat, a szexualitás mára nagyon tárgyiasult fogalommá vált – kezdte előadását Pécsi Rita. Majd hozzátette: az élet minden szinten egy egymásba bújás, összeszeretés. Hiszen már az első sejt is a befogadásból jön létre.

A szexualitás tulajdonképpen meghívás az extázisra, a magamból való kilépésre. Tudunk egymásba „belépni” és be tudjuk egymást fogadni: ez az igazi extázis!

Testünk nászra hivatott

Már Szent II. János Pál pápa is kiemelte, hogy „a testünk is nászra hivatott” – folytatta a fejtegetést a neveléskutató. Ennél a fajta átszellemülésnél „átlelkesített testekről és áttestesített lelkekről” beszélünk. Tehát a szeretkezés lényegi, hozzátartozó eleme az emberi létnek. Ebből fakadóan, a házasságban megélt szex is úgymond szentség. Így a szexualitás a szent életnek nem akadálya, hanem egyenesen forrása lehet.

testiség

A szexualitás mára nagyon tárgyiasult fogalommá vált. Illusztráció Pécsi Rita Életet adó- és befogadó szexualitás dimenzióiról tartott előadásából.

Bélhúrokon húzogatni

Ennek az összeszeretésnek, ennek az extázisnak viszont van egy alapvető feltétele, hogy a szexualitást ne butítsuk le, hogy ne csupán egy technikára silányuljon. Pécsi Rita érzékletes hasonlattal élve, Müller Pétert idézte ezzel kapcsolatban:

„akiben a szex csak hormonális kérdés, olyan, mint a hegedűs, aki már csak annyit tud a zenéről, hogy a lószőr vonót a bélhúrokon húzogatni kell”.

A neveléskutató szerint ez a szexualizált világ, amiben élünk, a természetesség címén lerángat minket a bélhúrok szintjére. Úton, útfélen félmeztelen nők szerepelnek például a reklámokban, megalázó pózokban. Majd kiemelte, hogy a nemi vágy az a másik nemű személy érzékelésére, érintésére és a vele való egyesülésre való vágy, nem pedig a felvilágosító programok által hirdetett „párzó technika”, aminek még véletlenül sem az a célja, hogy abból élet foganjon.

szexualitás

„Akiben a szex csak hormonális kérdés, olyan, mint a hegedűs, aki már csak annyit tud a zenéről, hogy a lószőr vonót a bélhúrokon húzogatni kell.” Illusztráció Pécsi Rita Életet adó- és befogadó szexualitás dimenzióiról tartott előadásából.

Ami a szellemünknek boldogság, a lelkünknek öröm és a testünknek kéj

A szakember egy hasonlattal folytatta a gondolatsort. Attól, hogy valami ösztönös, vagy természetes, nem feltétlenül jó is. Az éjjeli pille agybeidegződése folytán ösztönösen vonzódik az erős fényhez, mert így tud éjjel a hold és a csillagok fényénél navigálni. Sajnos a természetes és ösztönös hatásnak engedve a pille rendszeresen belerepül az ember által kitett csapdákba, és abban a pillanatban szénné ég. A szexuálisan túlfűtött világunkban pontosan erre kell vigyázni, hogy ne égjen szénné a küldetés: az extázis, az egymás befogadása, az egymásnak való odaadottság. Nincs köztes megoldás, vagy megéljük a szexualitást a maga gazdagságában, vagy lehúz minket a bélhúrok szintjére – állítja a neveléskutató. Úgy fogalmazott, az igazi extázis az, ami a szellemünknek boldogság, a lelkünknek öröm és a testünknek kéj.

A nyírfaaraszoló lepke története

Ezután a neveléskutató egy Fraund Tamás neurobiológustól hozott történetet ismertetett. A nyírfaaraszoló lepkék fehér szárnyúak, így a madár nagyon nehezen veszi észre őket a nyírfa kérgén. Előfordul ugyan a populációban – néhány ezrelékes arányban – fekete variáns is, de ezeket a madár könnyen észreveszi és megeszi. Ezért ennek a variánsnak az előfordulási aránya rendkívül alacsony. Néhány száz éve Birmingham környékén ipartelepet telepítettek és akkora szmog volt, hogy teljesen befeketedtek a fatörzsek. Néhány év múlva a nyírfaaraszoló lepke fekete szárnyú lett. Nem arról van szó, hogy a lepke megváltoztatta a szárnya színét, mert olyan okos. A fekete variáns addig is jelen volt a populációban, csak az akkori környezeti körülményeknek a fehér változat felelt meg jobban. Mikor fekete lett a nyírfakéreg, már a másik variánst részesítette előnyben a szelekció, így az uralkodott el a populációban.

A kérdés az, hogy bennünk – akik továbbadjuk a gyermekeinknek a szexualitás eszményét – milyen kép él a szexualitásról – elmélkedett Pécsi Rita. A bélhúrok silány szintjét adjuk tovább gyermekeinknek, vagy az életet adó és az életet befogadó szexualitást?

Életet adó- és befogadó szexualitás dimenziói

Ahogy azt a neveléskutató előadásában kifejtette, ennek az életbefogadó és életet hordozó szexualitásnak négy dimenziója van: egy szellemi, egy lelki, amely átmegy érzékibe, egy testi és végül pedig egy természet feletti. Ha mind a négy teljesül, akkor valósul meg két ember között a teljes emberi illeszkedés. Kutatások bizonyítják, hogy két személy egymáshoz való illeszkedése első sorban lelki természetű és ennek csak hordozója, következménye a szexualitás.

tábortűz

A szellemek egyesülésből később gyermekek születnek: eszmék, gondolatok, közös alkotások. A kép forrása: Unsplash

Szellemek egyesülése

Megtudtuk azt is, mit nevezünk szellemi dimenziónak. Annak az öröme, amikor egy nő és egy férfi megismeri és szimpatikusnak találja egymást. Amikor közös az érdeklődési körük és fokozatosan kialakul köztük egy fajta kölcsönös elfogadás, az „úgy szeretlek, ahogy vagy” érzés.

Majd megvalósul egy nagyon felemelő élmény: a közös intelligencia, a szellemek egyesülése. Ebből az egyesülésből később gyermekek születnek: eszmék, gondolatok, közös alkotások.

Így egy meg egy, nem kettő lesz, hanem sokkal több annál. Ám ahhoz, hogy két ember ilyen mélyrehatóan megismerje egymást, ahhoz időre van szükség, egymás felé kell fordulni és felfedezni a másikat. Ez az időszak nemcsak a boldog pillanatokról, hanem krízishelyzetekről is szól. A két félnek át kell élni konfliktusokat és tudniuk kell kibékülni, megbocsátani egymásnak – hangsúlyozta a neveléskutató.

szerelem

Amikor még nem ér hozzánk a másik, de mi mégis beleremegünk. A kép forrása: Pixabay

Finom erotika, az egymás közti áramlásnak az átélése

Az előadásból kiderült, hogy mit értünk lelkiségen, a második dimenzión és az is, hogy mi az erotika.

Az erotika ugyanis nem testi vonzódás, ahogy elsőre gondolnánk, hanem a lelkiség szintje, a nemek közötti áramlás átélése – emelte ki Pécsi Rita. Egy érzelmekkel átitatott szerelmi játék, egy bizsergés.

Az, amikor még nem ér hozzánk a másik, de mi mégis beleremegünk. Egy hihetetlenül erős vonzás egymás között. Ezerféle reakció kísérheti, bizsereg a gyomrunk, elszáll az agyunk, nem tudunk másra gondolni, csak egymás jótékony közelségére vágyunk. Ez nem testi közelség, ezt az élményt, akár 1000 kilométerre egymástól, egy másik városban is átélhetjük, lángolhatunk. Az erotikus áramlás éberebbé teszi a szellemet is. Ez telik majd meg később egyre több érzéki vággyal és örömszerzési szándékkal.

szerelem

A lelki kapcsolódás felébreszti a vágyat a szerelmesekben. A kép forrása: Unsplash

Minden élvezet a lemondásból táplálkozik

Az erotikus áramlás átéléséhez is idő kell, nem megy egyik percről a másikra – hívta fel a figyelmet Pécsi Rita. Mindeközben arra kell figyelni – tette hozzá a szakember –, hogy önmagunk maradjunk és a kapcsolat ne alakuljon át függőséggé. A lelki kapcsolódás felébreszti a vágyat a szerelmesekben, hogy még több szinten egyesüljenek. Az ember érzéki lény, de

az érzéki élmények és az élvezet a lemondásból táplálkozik.

Sokan ismerjük a böjtölés, a várakozás vonzását és hihetetlen erejét. Az érzéki élményt nem még több érzéki élménnyel kell növelni, táplálni, fenntartani, hanem éppen ellenkezőleg: a lemondással. Ennek a hullámzását, a több-kevesebb, több-kevesebb váltójátékát kell megtanulni. Ha valaki nem sajátítja el ezt a tudást, akkor nem marad más lehetősége, mint az élvezetek halmozása és cserélgetése. Itt tart most a világ – jegyezte meg a szakember.

Innen szerzünk, onnan szerzünk, kétségbeesetten kapkodunk az élmények után, de nem hoz egyik sem kielégülést. Bármeddig lehet folytatni ezt a „habzsolást”, nem hoz eredményt.

Megemlítendő, fűzte hozzá a neveléskutató, hogy amikor felébrednek az érzékek, számolnunk kell azzal, hogy a szellem és a lélek visszalép kicsit. Azaz, amikor betör az érzelmi élmény, nem fogunk nagy filozófiai fejtegetésekről, eszmékről, gondolkodni, és ez így van rendjén.

szerelem

A test egy hordozó jel, kifejezi, jelzi az egyesülési vágyat. A kép forrása: Unsplash

A test egy hordozó jel, esendő és hangos

Elérkeztünk a harmadik dimenzióhoz, a testiséghez – folytatta izgalmas fejtegetését Pécsi Rita. A test egy hordozó jel. Kifejezi, jelzi az egyesülési vágyat, az eggyé válást, az együvé tartozást, a „magamból kilépek és téged befogadlak” vágyat. Determináltan esendő és hangos. A test kapcsán fontos, hogy ne csak a szexualitásra gondoljunk. A test a gyengédségnek, a „finom” szeretetnek is kifejezője, eszköze. Gondoljunk csak egy cinkos összekacsintásra, vagy egy lágy cirógatásra.

Természetesen a testiségnek az élvezet is a velejárója. Fontos, hogy miután ezt a csodát megtapasztaljuk, ne akarjuk később csak ezt a dimenziót magában, a szellemi és a lelki dimenzió nélkül megélni. Ne akarjuk leenni csak a habot a tortáról, mert lesüllyedünk a bélhúrok szintjére – hívta fel a figyelmet az esendőségünkre a neveléskutató. Majd visszautalt rá, hogy az igazi extázis során „átlelkesített testekről és áttestesített lelkekről” beszélünk. Mint mondta,

a testünk Isten ajándéka, meg kell tanulnunk használni és uralni!

szerelem

Ajándék vagy nekem és általad én is ajándékká válhatok. A kép forrása: Unsplash

A szeretkezés a test nyelvén átadott isteni szeretet

Végezetül a negyedik, természetfölötti, spirituális szintről beszélt a szakember. Ahogy mondta, a tökéletes extázis, teljes egybeforrás csak akkor valósul meg, ha közben egy nálunk nagyobb erő cselekszik bennünk, ha jelen van az Isten. Majd Bíró László, korábbi családpüspök szavait idézte:

„a házaspárnak egymást átölelni és Istent átölelni egyazon ölelés.”

Ajándék vagy nekem és általad én is ajándékká válhatok ebben a szerelemben. Így lesz a legistenibb élmény a szerelem, amely képessé tesz az odafordulásra, az extázisra. A szeretkezés pedig a test nyelvén átadott isteni szeretet.

A neveléskutató zárásként kiemelte, hogy férfinak és nőnek egyaránt az az élethivatása, hogy ezt a négy dimenziót megélve, szenvedélyesen szeressen. Olyan ez, mint négy tüzes paripát meglovagolni, betörni, irányítani, majd száguldani velük.

Összegezve tehát kötődés, intimitás, szenvedély és az Isten, örökké egy életen át!

Forrás

0 válaszok

Szóljon hozzá Ön is!

Véleménye vagy kérdése van? Beszélgetne velünk?
Írjon bátran, és válaszolunk!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük