Molnár Krisztina az Organikus Pedagógiáról, aki az Apor Vilmos Katolikus Főiskola neveléstudományi tanszékének vezetője, az Organikus Pedagógia Módszertani Központ egyik létrehozója, amely az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán belül jött létre.

A főiskolán már évekkel ezelőtt elindult az Organikus Pedagógia Szakirányú Továbbképzési Szak, óriási létszámmal.
Számosan nem is akarnak diplomát szerezni, csak az előadásokat hallgatni, mert saját életüket ezen elvek szerint szeretnék élni, mert tanulni akarnak. Mert ki a legjobb tanítvány? Aki tanulni akar! Az Organikus Pedagógiában van valami, ami a beavatás erejével hat. Ennek szerintem négy oka van.

  1. Élményalapú, mert nem csupán speciális elveket és módszereket közvetít, hanem egy sajátos szemléletmódot, emberképet, fejlődéselméletet és nevelési gyakorlatot képvisel.
  2. Az élet szolgálataként megnevezett nevelésértelmezés visszahozza a nevelés szakrális archetípusát és méltóságát egy olyan világba, amely a pedagógiát gyakorta szolgáltatásként értelmezi.
  3. Az Organikus Pedagógia vállalja azt a funkciót, amely a pedagógiai gondolkodás 21. századi irányvonala is, a spirituális, a tudományos és a védelmi funkció egybeolvasztását. A pedagógiának az a feladata, hogy autonóm szakmai keretet és szellemi fókuszt adjon annak a személyes kreativitásnak, amelyet a nevelés felelőssége megkíván.
  4. Része a keresztény nevelés történeti folytonosságának, ugyanakkor a jelenkor kihívásainak megfelelően aktualizálja a kereszténység alapkérdéseit, így egy mélyebb önazonosság kialakítását támogatja”